דיווח תו-סגול
{{customString("instituteName")}}
שמור הנתונים שלי
{{customString('purpleTagCheckBox')}}
אישור דיווח ליום:
{{taginfo.lastReportItem.date}}
{{ui.tz}}:
{{taginfo.lastReportItem.userId}}
{{ui.carnumber}}:
{{taginfo.lastReportItem.carNumber}}
מקום:
{{taginfo.lastReportItem.location}}
בנין:
{{taginfo.lastReportItem.buildingName}}
{{ui.time}}:
{{taginfo.lastReportItem.time}}
כניסה
יציאה
{{report.buildingName}} {{report.buildingName}}
{{report.date}} {{report.time}}
{{report.status}}
{{ui.nodata}}